MARKETING – TS LÊ THẨM DƯƠNG – Quản trị kinh doanh – Trường doanh nhân PR ✪ KÊNH YOUTUBE CHÍNH THỨC DUY NHẤT CỦA TS LÊ THẨM DƯƠNG …

source

how to make $300 per day with clickbank

18 COMMENTS

  1. nhiều người bảo thầy nếu giỏi thì đã đi mở công rồi làm ăn kiếm tiền xem. Xin thưa có nhưng người thành công nhưng lại không có duyên đi dạy người khác. Lấy ví dụ cho dễ hiểu là có nhiều ông đá bóng không hay nhưng khi làm hlv thì lại nổi tiếng

  2. Vai trò đặc biệt của marketing. Ngày nay của não, biến tài sản vô hình thành tài sản. K giảm cbi phí về Marketing. Nhận thức về Marketing, thương hiệu. Phải xác định thị trường muc tiêu, tìm ra trụ chính của mình. Sp, dịch vụ đi theo sp, giá cả. Chọn thế mạnh của mình. T giỏi vì t tìm đc cái t giỏi. Phần nhận thức và phần hành động.
    Cấp chính phủ, có sự xúc tiến thương mại, quảng cáo sp, triết lý bán…vd a nông dân.

Comments are closed.